Bymiljøplanen kan gå i vasken

sandnes radhus liten

Det er dårlige tider for byvekstavtalen, og dette kan skape trøbbel for kommunene på Nord-Jæren. Politikere reagerer på at Sandnes-ordføreren, Stanley Wirak, ønsker å trekke seg fra avtalen.

 
sandnes radhus stor  
UENIGE: Kommunene på Nord-Jæren strever med å komme fram til en løsning.  
   
Av: Toralf Larsen Vallestad og Sara Tangen  
Dato: 13.03.2019  

Hvis Sandnes forlater byvekstavtalen fryktes det at det ødelegger for resten av partene. Planene lagt for sykkelsti, kollektiv transport og annen tilrettelegging vil forstyrres. 30 milliarder kroner er ment å brukes til avtalen. Får Wirak viljen sin er det fare for at kostnadene vil øke.

Heidi Bjerga, SV-politiker i Sandnes, mener ordføreren ikke vet hva han begir seg ut på.

– Det kan føre til at alle innbyggerne i Gjesdal, Jæren og Stavanger må betale bompenger, vi får ikke tiltak, bussveien kan stoppe opp og byutviklingen forstyrres. Folk må tro at vi ikke vet hva vi gir opp! Jeg mener at det ødelegger for et godt samarbeid som har utviklet seg over lang tid, og det setter alt på spill, sier Bjerga.

 
Setter ned foten
 

Kommunene på Nord-Jæren klarer ikke å komme til enighet. Det er ikke bare politikerne innad i Sandnes som reagerer på at ordføreren vil trekke seg.

– Vi er tre kommuner og en fylkeskommune som har brukt svært mye tid på å finne et kompromiss som alle kommunene kan være med på. Men vi har ikke lyktes med å få med Sandnes, selv om dette var en enighet vi helst burde hatt på bordet ved juletider. Nå er det nok. Av respekt for alle som har deltatt i disse lokale forhandlingene, politikere og administrasjon, følte jeg nå behov for å sette foten ned, sa fylkesordfører Solveig
Ege Tengesdal (KrF) til Aftenbladet.

 
Fakta på bordet
 

Det er vanskelig å vite hvor store konsekvenser det vil ha for Jæren at Sandnes trekker seg.
Heidi Bjerga spør seg selv om det i hele tatt er lovlig å trekke seg fra en avtale uten videre. Hun mener at fagfolk bør innblandes for å gjøre en vurdering, før noe kan avgjøres.

– Vi bad om en sak, og at mulige konsekvenser blir analysert. Vi vil se muligheter, og politikerne må ta et valg. Men vi har ikke hatt ei faglig utredning på bordet, vi lar ikke fagfolk komme til med råd. Er det lov å avgjøre noe uten faglig dokumentasjon? Sier SV-politikeren.

 
Nei til rushtidsavgift
 

Det var under møtet til den politiske styringsgruppen for byvekstavtalen i forrige uke, da Wirak sjokkerte med nyheten om å trekke seg. Et nytt forsøk på forhandling mellom kommunene ble gjort under et møte denne mandagen, uten hell.

– Vi vil ikke være med i en byvekstavtale som inneholder rushtidsavgift, sier Wirak til Aftenbladet.

 

Bymiljøplanen kan gå i vasken

sandnes radhus liten

Det er dårlige tider for byvekstavtalen, og dette kan skape trøbbel for kommunene på Nord-Jæren. Politikere reagerer på at Sandnes-ordføreren, Stanley Wirak, ønsker å trekke seg fra avtalen.

 
sandnes radhus stor  
UENIGE: Kommunene på Nord-Jæren strever med å komme fram til en løsning.  
   
Av: Toralf Larsen Vallestad og Sara Tangen  
Dato: 13.03.2019  

Hvis Sandnes forlater byvekstavtalen fryktes det at det ødelegger for resten av partene. Planene lagt for sykkelsti, kollektiv transport og annen tilrettelegging vil forstyrres. 30 milliarder kroner er ment å brukes til avtalen. Får Wirak viljen sin er det fare for at kostnadene vil øke.

Heidi Bjerga, SV-politiker i Sandnes, mener ordføreren ikke vet hva han begir seg ut på.

– Det kan føre til at alle innbyggerne i Gjesdal, Jæren og Stavanger må betale bompenger, vi får ikke tiltak, bussveien kan stoppe opp og byutviklingen forstyrres. Folk må tro at vi ikke vet hva vi gir opp! Jeg mener at det ødelegger for et godt samarbeid som har utviklet seg over lang tid, og det setter alt på spill, sier Bjerga.

 
Setter ned foten
 

Kommunene på Nord-Jæren klarer ikke å komme til enighet. Det er ikke bare politikerne innad i Sandnes som reagerer på at ordføreren vil trekke seg.

– Vi er tre kommuner og en fylkeskommune som har brukt svært mye tid på å finne et kompromiss som alle kommunene kan være med på. Men vi har ikke lyktes med å få med Sandnes, selv om dette var en enighet vi helst burde hatt på bordet ved juletider. Nå er det nok. Av respekt for alle som har deltatt i disse lokale forhandlingene, politikere og administrasjon, følte jeg nå behov for å sette foten ned, sa fylkesordfører Solveig
Ege Tengesdal (KrF) til Aftenbladet.

 
Fakta på bordet
 

Det er vanskelig å vite hvor store konsekvenser det vil ha for Jæren at Sandnes trekker seg.
Heidi Bjerga spør seg selv om det i hele tatt er lovlig å trekke seg fra en avtale uten videre. Hun mener at fagfolk bør innblandes for å gjøre en vurdering, før noe kan avgjøres.

– Vi bad om en sak, og at mulige konsekvenser blir analysert. Vi vil se muligheter, og politikerne må ta et valg.
Men vi har ikke hatt ei faglig utredning på bordet, vi lar ikke fagfolk komme til med råd. Er det lov å avgjøre noe uten faglig dokumentasjon? Sier SV-politikeren.

 
Nei til rushtidsavgift
 

Det var under møtet til den politiske styringsgruppen for byvekstavtalen i forrige uke, da Wirak sjokkerte med nyheten om å trekke seg. Et nytt forsøk på forhandling mellom kommunene ble gjort under et møte denne mandagen, uten hell.

– Vi vil ikke være med i en byvekstavtale som inneholder rushtidsavgift, sier Wirak til Aftenbladet.

 

Barn og unges medievaner

Barns mediebruk lite2

Voksne som barn bruker stadig mer tid på medier, men mange barn lever et liv i en digital verden hvor de voksne ikke har innsyn. Få er klar over hva mediebruken gjør med oss på godt og vondt. Kristen Friskole på Jørpeland hadde denne uken besøk av barnevakten der tema var mediebruk blant barn.

 
Barns mediebruk stort  
ØKT MEDIEBRUK: FIFA, Minecraft, GTA og Call of Duty er populære spill blant barn og unge.  
Av: Åshild Hus og Jeanette Bjermeland Midbøe  

Dato: 13.03.2019

Ni av ti barn og unge bruker ett eller flere sosiale medier, og andelen øker med alderen.
Gutter bruker mer tid på spill, mens jenter ligger på toppen når det gjelder tidsbruk på sosiale medier og mobil.
Det viser Barn og medier- undersøkelsen 2018, hvor 9-18-åringer ble spurt om medievaner og opplevelser.

 
Strever med sosiale relasjoner
 

Rektor ved Kristen Friskole, Liv Hege Braseth tror medier er ett av områdene i livene til barn og unge hvor det lett kan oppstå vanskeligheter.

– Det handler om at de strever med sosiale relasjoner og når de da kommer bak en skjerm og skal forholde seg til hverandre, kan det lett bli misforståelser med tanke på kommunikasjon.

Snapchat er det mest brukte sosiale mediet blant barn og unge. I Medieundersøkelsen oppgir omtrent syv av ti at foreldrene vet om alle sosiale medier de bruker. Denne andelen synker etter 12-års alderen.

 
Foreldre påvirker barna mest
 

Barnevakten vil at barn og unge skal kunne bruke mediene på en trygg og bevisst måte. På Jørpeland var fokus på hvordan foreldre og lærer kan engasjere seg i barn og unges mediehverdag på en god måte.

– Jeg tror mange foreldre opplever at de ikke henger helt med fordi barna gjerne er enda mer på og blir kjent med nye ting, som foreldre ikke har helt føringen med, sier Kristian Berntsen fra Barnevakten.

Berntsen, som var dagens foredragsholder poengterte at det er foreldrenes mediebruk som påvirker barna mest.

Med fire unger som skal hit og dit, klarer ikke Margrethe Tønnesen å følge med på hva de gjør til enhver tid.

– Ungene vet ikke at du sjekker mail, leser nyheter og gjør mye. De ser bare at du holder på med en skjerm.

Foreldre har hovedansvaret for at barna har balanse i hverdagen. Barnevakten peker på at mediehverdagen blir enklere om foreldre i klassen eller i venneflokken kan komme til enighet om noen felles rammer.